Lê Hoài Nam
About ▾ Search ▾Archive Theme ▾

………………..

Untitled by Hoài Nam Lê (lehoainam) on 500px.com
Untitled by Hoài Nam Lê

BinBin 06/2012 :)

BinBin 06/2012 :)

…Mùa hoa tím cây còn xanh lá
Đợi anh về nâng đóa hoa tình
Trao nụ hôn tặng đoá hoa xinh
Lòng tự nhủ mình…yêu hoa tím …
(Về yêu hoa tím - Anh Tuấn )

…Mùa hoa tím cây còn xanh lá

Đợi anh về nâng đóa hoa tình

Trao nụ hôn tặng đoá hoa xinh

Lòng tự nhủ mình…yêu hoa tím …

(Về yêu hoa tím - Anh Tuấn )

somewhere on the earth…

somewhere on the earth…